Zakończenie nauki języka polskiego

Zakończyliśmy i podsumowaliśmy już cykl zajęć z języka polskiego dla osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnie zajęcia odbyły się w miniony czwartek, a na zakończenie chętni uczestnicy otrzymali przygotowane przez wykładowcę dodatkowe materiały dydaktyczne do samokształcenia, doskonalące i rozwijające ich umiejętności. Spotkania odbywały się w kilku rożnych grupach, dobranych pod względem poziomu nauczania czy miejsca (biuro w Słupsku, Biblioteka w Damnicy). Skorzystało z nich wiele osób, wśród nich także te, które opuściły już teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajęcia były nakierowane na gruntowne poznanie języka polskiego, od podstaw, wskazujące na różnice między alfabetem łacińskim i cyrylicą. Wśród poruszanych kwestii znalazły się podstawowe zwroty w języku polskim przydatne w życiu codziennym, cyfry, godziny, kalendarz, pytanie o miejsce, do którego chce się dotrzeć czy o cenę nabywanego towaru. Zakres podstawowy nie był to jedyny obszar naszego poruszania się po polskiej rzeczywistości językowo-kulturowej.

Oprócz pracy językowo-gramatycznej i leksykalnej, pochyliliśmy się nad pracą składniową, związaną z poprawnością konstruowania zdania, co daje szansę lepszego i skuteczniejszego porozumienia w języku polskim, a także nad kwestiami fonetycznymi oraz tymi związanymi z akcentem. Wspólne, niczym niewymuszone ćwiczenia połączone z pracą własną uczestników przynosiły wielokrotnie doskonale efekty. Wielu z zainteresowanych potrafi płynnie czytać dłuższe teksty w języku polskim, rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne i bez większych pomyłek rozumieć sens tekstu czytanego i mówionego. Co więcej, uczestnicy spotkań poznawali także polską tradycję i kulturę, co było efektem wspólnie czytanych tekstów oraz podejmowanego dwukierunkowego dialogu. Było to cenne doświadczenie dla obu stron: polskiej i ukraińskiej.  

Wzajemne porozumienie jest, jak widać, możliwe. Pozytywne nastawienie, postawa otwarta i dobre chęci stanowią doskonały grunt do dalszych sukcesów. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za systematyczne uczestniczenie w zajęciach, życzymy, aby mocna podbudowa w zakresie nauki języka polskiego stała się idealnym filarem rozwoju dalszych kompetencji i predyspozycji indywidualnych.  

W ramach zadania publicznego finansowanego Budżetu Państwa zorganizowaliśmy 140 godzin, natomiast 30 goszin finansowane było ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramch Rządoego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO5.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin