O Fundacji

Fundacja Lex Humana została powołana „do życia” dnia 30 stycznia 2015 roku.

Jesteśmy organizacją pozarządową otwartą na problemy społeczne. Jako organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej funkcjonujemy w oparciu o pozyskiwane środki zewnętrzne.

Przedmiotem naszych zainteresowań jest ożywianie kulturowe lokalnych społeczności. Odbiorcami projektów inicjowanych przez nas są wszystkie grupy wiekowe,
a szczególnie: dzieci, młodzież, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Literackohistoryczny profil naszych działań połączony z zadaniami prospołecznymi odsłania model interdyscyplinarnego podejścia do wyzwań nowoczesności. Pragniemy im sprostać w wieloraki sposób, dlatego staramy się, aby nasza oferta spotkania się nie tylko z uznaniem obserwatorów, okazała się korzyścią dla uczestników projektów, ale i dawała wiele radości tym najmniejszym uczestnikom organizowanych przez nas działań.