Polska tradycja w nowoczesnym wydaniu” – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego „Wolność po polsku”– realizacja w miesiącach czerwiec – listopad 2022 r. W ramach projektu zakupimy nieruchomość, która wykorzystywana będzie do celów warsztatowo-biurowych przez Fundację Lex Humana. Ponadto w ramach projektu przeprowadzimy prace remontowo-budowlane zakupionego obiektu. Projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozostałe projekty

Przez ostatnie lata realizowaliśmy mniejsze i większe projekty. Wstępne działania na rzecz lokalnej społeczności, szczególnie w przedszkolach, słupskich szkołach i innych instytucjach kultury w powiecie słupskim o charakterze prospołecznym odsłoniły potrzeby regionu w zakresie wspierania czytelnictwa, szerzenia świadomości na temat osób niepełnosprawnych i obalania stereotypów w tym zakresie, a także odnowy myślenia o literaturze i historii narodowej jako ważnych aspektach istnienia i utrzymywania tożsamości narodowej. Poniżej przedstawiamy chronologicznie realizowane przez nas projekty:

„Interdyscyplinarnie nie tylko w szkole… – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 – realizacja projektu czerwiec 2023 – maj 2025. W ramach projektu przeprowadzone zostaną interdyscyplinarne warsztaty:

1.”Nie widzieć a zobaczyć ponownie”.

2. „Sprawdź czy uda Ci się udźwignąć zbroję”.

3. „Książki konsumowane czyli gotowanie staropolskie”.

4. „Magiczne sztuczki a spotkanie z tradycją”.

5. „Lalka prawdę Ci powie”.

6. „Jak działają zabawki?”.

Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną debaty hybrydowe.

– „Samorządowa szkoła prawa europejskiego – tradycja i nowoczesność’ – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 – realizacja nowego projektu nastąpi od stycznia do grudnia 2022 roku. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli poćwiczyć swoje umiejętności w zakresie retoryki i erystyki, protokołu dyplomatycznego, prawa europejskiego z uwzględnieniem innych subdyscyplin prawnych, logikę i statystykę oraz otwieranie się na osoby z niepełno sprawnością a także kreowanie własnego wizerunku.

–  „Aktywny samorząd – aktywna ziemia słupska, lęborska i kartuska” – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030– od września 2021 do grudnia 2023. W skład tego działania wchodzi Szkoła Liderów Aktywnego Samorządowca oraz Akademia Młodego Samorządowca. W pierwszym aspekcie słuchacze mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności interpersonalne i retoryczne, poszerzają swoją wiedzą prawną, wizerunkową i poznają protokół dyplomatyczny. W drugim filarze, przeznaczonym dla ludzi młodych, Fundacja sponsoruje granty na realizację wypracowanej wspólnie przez grupę koncepcji ożywiającej lokalne środowiska.

– Odbudowa instytucjonalna Fundacji Lex Humana – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO1a – środki pozyskane na okres od lipca 2021 do grudnia 2023 – dzięki dofinansowaniu udało nam się stworzyć warunki szkoleniowe i zaplecze biurowe. Pozyskanie funduszy pomogło nam także w prowadzeniu instytucji, codziennym funkcjonowaniu i realizacji szkoleń w różnych dyscyplinach. Szeroki wachlarz propozycji kulturalnych jak:  spotkania z literaturą, warsztaty i rekonstrukcje historyczne, uwrażliwianie na poezję i drugiego człowieka (z niepełnosprawnością), klub miłośników ambitnego kina, biuro bezpłatnych porad prawnych, debaty na tematy ważne dla regionu, festyny rodzinne w gminach popegeerowskich dają szansę odnowy mentalnej i kulturalnej w naszym regionie.

– ‘Razem z Ukraińcami – integracja po polsku.” – zadanie publiczne finansowane z Budżetu Państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizacja w miesiącach maj – lipiec 2022 r. W ramach projektu zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty nauki języka polskiego, porad prawnych, psychologicznych i doradztwa zawodowego dla uchodźców z terenu ogarniętego wojną. W ramach działania realizowaliśmy zajęcia sportowe (taneczne, piłka nożna, lekkoatletyczne) dla dzieci z ukraińskich domów dziecka.

„Integracja europejska – w służbie narodowi ukraińskiemu – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO5 – środki pozyskane na okres od marca 2022 do grudnia 2022 – dzięki dofinansowaniu udało nam się przeprowadzić trzydzieści godzin nauki języka polskiego. Ponadto organizujemy bezpłatne porady prawne oraz koordynujemy zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy.

– ‘Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj’ – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego „Wolność po polsku”– realizacja w miesiącach lipiec – listopad 2021 r. W ramach projektu zorganizowaliśmy
i przeprowadziliśmy konkurs na najlepszą książkę historyczną trzech ostatnich lat oraz uroczystą galę wręczenia nagród trzem twórcom połączoną
z manifestacją postaw patriotycznych.

– Co mi daje literatura, co daję jej ja – Urząd Miejski w Słupsku – rok 2016 – kontynuacja cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą – uwrażliwianie na poezję
i rozmowa z niewidomą poetką. Wydanie publikacji o twórczości T. A. Ławeckiej i jej sposobie patrzenia na świat pt. Dotykając tekstu.

– (Nie)widzialna poezja? – Urząd Miejski w Słupsku– rok 2015 – spotkania z literaturą i niewidomą poetką, Teresą A. Ławecką w placówkach oświatowych na różnym szczeblu. Wydanie publikacji o twórczości T. A. Ławeckiej i jej sposobie patrzenia na świat pt. Historia pewnego lustra