Warsztaty taneczne dla Ukraińców – podsumowanie

Bardzo się cieszymy, że dzieci i młodzież z ukraińskich domów dziecka, przebywające w Ośrodku wypoczynkowym w Rowach, chętnie uczestniczyły w zajęciach tanecznych. Samba, rumba, czacza i salsa nie mają już dla uczestników warsztatów żadnych tajemnic. Zabawa, trochę ruchu na świeżym powietrzu i muzyka nie tylko dają możliwość zapomnienia o traumatycznych wydarzeniach na Ukrainie, ale także mogą wspomóc proces adaptacji w nowym otoczeniu. A wiemy, że wyzwań w tym zakresie jest wiele: bariera językowa, nowe otoczenie rówieśnicze, inna rzeczywistość od obecnie znanej. Jest dla nas niezmiernie ważne, iż mogliśmy realizować z powodzeniem naszą misję.

Na chwilę obecną zajęcia projektowe są już zakończone, lecz wspomnienie o nich stanie się być może istotną nicią porozumienia polsko-ukraińskiego w całym regionie.

Przypomnijmy, iż z dotychczasowych zadań projektowych adresowanych do osób pochodzenia ukraińskiego skorzystało już nieco ponad 200 osób. To wiele, jeśli weźmie się pod uwagę krótkotrwałość tych działań – dwa miesiące (Słupsk, Ustka, Rowy, Damnica, Mielno, Kobylnica).

Zadanie sfinansowano ze środków Budżetu Państwach w ramach dofinansowania z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin