Samorządowa Szkoła Prawa Europejskiego – zaczynamy!

Spotkanie ze słuchaczami zrekrutowanymi do Samorządowej Szkoły Prawa Europejskiego upłynęło wszystkim w wyjątkowej atmosferze. Zainteresowani poruszali się w dwóch obszarach tematycznych: Polska tradycja i kultura uczestniczące w procesie krystalizowania się świadomości obywatelskiej oraz Retoryka z erystyką.

Kwestia dziedzictwa narodowego nie jest bez znaczenia. Tym bardziej, że symboliczne otwarcie cyklu spotkań projektowych nastąpiło 4 czerwca. Jest to czas zapisujący się  w sposób wyjątkowy i trudny na kartach polskiej historii. Czas, gdy odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu i jednocześnie dzień, w którym upadł rząd Jana Olszewskiego. Wybór tej daty był zatem nie przypadkowy, gdyż nawiązała do problematyki poruszanej na dzisiejszym spotkaniu.

Rozpatrując interesujące kwestie w zakresie polskich dziejów i procesów tworzenia się narodowej tożsamości, zebrani zastanawiali się na temat istnienia potencjalnych cezur i ich braku, m.in. w przypadku pojawienia się terminu ‘tożsamość narodowa’ czy słowa ‘naród’. Szerokie tło komparatystyczne, zaproponowane do analizy zjawisk historycznych, uwzgledniające czynniki społeczno-polityczne i gospodarcze oraz pochodne, stanowiło dopełnienie refleksji historycznej.

Druga część zajęć poświęcona była poprawnemu i sugestywnemu konstruowaniu komunikatu, który ma dotrzeć do odbiorców, potencjalnych metod obrony przed nieetycznymi formami manipulacji słownej. Retoryka i erystyka, które zdominowały panel dyskusyjny, okazały się ważnym tematem do dyskusji w obliczu postępujących procesów informatyzacji i przenoszenia się wypowiedzi w przestrzeń wszechobecnego Internetu.

Zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin