Piękne podsumowanie

Zajęcia projektowe z nauczania języka polskiego dla osób pochodzenia ukraińskiego zakończyliśmy wydaniem zaświadczeń potwierdzających aktywne w nich uczestnictwo oraz wręczeniem drobnych upominków fundacyjnych. Słuchacze otworzyli się w codziennej komunikacji i poszerzyli swój zasób leksykalny z języka polskiego w sposób znaczny.

Kurs w wymiarze 30 godzin, prowadzony przez Panią Lenę Semeniuk, stał się ważnym etapem w doskonaleniu kompetencji językowych naszych słuchaczy. Obecnie bardziej już odważni uczestnicy warsztatów lepiej czują się w nowej rzeczywistości oraz łatwiej i skuteczniej podejmują dialog w języku polskim na co dzień. Jest to ważny etap w dalszym toku funkcjonowania w naszym społeczeństwie, oraz introdukcja do wejścia na rynek pracy.   

Zajęcia, mające także charakter podsumowujący, okazały się miłą niespodzianką. Jedna z Pań specjalnie dla Fundacji przyniosła własnoręcznie upieczone ciasto i w imieniu grupy podziękowała za całe dobro, które otrzymują od naszej instytucji. To piękny gest… Pamiętajmy, że dobro wraca!

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin