Kolejna edycja Szkoły Liderów Aktywnego Samorządowca

Dzisiejszy świat informacji medialnych, niekiedy wyjętych z kontekstu czy okrojonych, używanych, a nie przekazywanych, każe nam ponownie pochylić się nad tym, jak tworzyć komunikat, by nie kłamać ani nie manipulować informacją, lecz pozostać nadawcą kompetentnym i umiejętnie dobierać argumenty. Dzisiejsze zajęcia warsztatowe, prowadzone w ramach II edycji Szkoły Liderów Aktywnego Samorządowca, były okazją do ćwiczenia takich umiejętności.  

Zainteresowani mieli możliwość skonfrontować się z interdyscyplinarnymi zajęciami wprowadzającymi do zagadnienia roli retoryki i erystyki w procesie słownej obrony podczas publicznych dyskusji. Zainicjowana przez dr Annę Łozowską-Patynowską refleksja teoretyczna poprowadzona została także w kierunku warsztatowych zajęć praktycznych. Obok poruszanych treści z zakresu psycholingwistyki, neurodydaktyki a także teorii i praktyki sztuki władania słowem, słuchacze uczestniczyli w podjętej dyskusji na temat konkretnych chwytów erystycznych. Mieli szansę zabrać głos w rozmowie na temat sposobów artykulacji werbalnej i dokonać oceny mieszczenia się komunikatów w rejestrze etycznym.

Już niedługo zapraszamy uczestników szkolenia na kolejne części tematyczne i cieszymy się, że pragną Państwo uczestniczyć w poszerzaniu własnego horyzontu poznawczego.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin