Niecodzienne doświadczanie historii

Grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy miała okazję skonfrontować swój dotychczasowy horyzont poznawczy z wiadomościami na temat wczesnego średniowiecza. Było to spotkanie nietypowe nie tylko dlatego, że takie lekcje orgaznizowane są niecodzienne. Zainteresowani dowiedzieli się wiele o dawnych Słowianach zamieszkujących tereny Europejskie, szczególnie o ich zwyczajach, tradycjach i życiu codziennym, mieli także możliwość dotknąć strojów bitewnych, broni białej, toporów, strzał a także przedmiotów codziennego użytku jak gliniane naczynia, drewniane łyżki i misy.

Nie tylko to stało się ważnym bodźcem do poznania dla zainteresowanych, także zajęcia kulinarne, stworzone na bazie zrekonstruowanych przepisów staropolskich, okazały się ciekawe dla uczniów. Pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Romankiewicz-Częścik, dyplomowanego nauczyciela gastronomii i doktorantki Historii w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Pani wychowawczyni Edyty Berbeckiej, czuwającej nad właściwym porządkiem i organizacją, słuchacze pilnie zaczęli uczestniczyć w przygotowaniu podpłomyków z masą twarożkową oraz gałganka. Ten słodki poczęstunek ukoronował owocne spotkanie zgromadzonych.

Rysuje się dzięki temu wyraźny obraz dziecięcych potrzeb bezpośredniego doświadczenia historii poprzez tzw. żywe lekcje. Dzięki nim również osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą aktywnie brać udział w procesie dydaktycznym i to w pełni, zarówno w części teoretycznej, jak i w praktycznej.

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom za ofiarowanie nam możliwości zorganizowania wspólnych zajęć. Pozwoliły one na uczestnictwo w ważnym procesie społecznej integracji.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin