Nauka języka polskiego

Już dziś ruszyliśmy z nauczaniem języka polskiego wśród zainteresowanych osób pochodzenia ukraińskiego zrekrutowanych w ostatnich dniach. W miłej, kameralnej atmosferze młodzież i dorośli mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z Panią Heleną  Semeniuk. Trzyjęzyczna pani lektor (ukraiński, polski, angielski), z którą mamy przyjemność współpracować, wprowadza na warsztatach podstawowe zwroty służące takim osobom w codziennym porozumiewaniu się.

Słuchacze chętnie podejmują wyzwanie edukacyjne, z zainteresowaniem słuchają wymowy polskich słów, poszukują międzyjęzykowych zbieżności, aktywnie uczestnicząc w procesie nauczania.

Życzymy naszym słuchaczom wiele cierpliwości, ale i wytrwałości w poznawaniu języka polskiego, trudnego, choć zbliżonego w niektórych przestrzeniach leksykalnych do języka ukraińskiego. Pragniemy także, aby czerpali maksymalną satysfakcję z organizowanych przez nas zajęć.

Zadanie sfinansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin