Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Витривалість і терплячість не являються єдиними якостями людини. Можна витримати багато але не ціною втрати життя. Цю страшну ціну мусили заплатити деякі українці, серед яких багато невинних дітей. Тому ми повинні пам’ятати про них і разом з тим жити далі.

Жорстокі воєнні дії зпровокували міграцію великої кількості українців на польську землю. До нашого регіону не припиняється потік людей з України, які намагаються знайти себе в новій реальності. У них виникають зрозумілі потреби. Найгостріше постає проблема мовного бар’єру.

Наш фонд займається вирішенням актуальних проблем, пропонуючи безкоштовні курси польської мови для зацікавлених осіб з України. Заняття буде організовано в терміни узгоджені з групою. Крім того, в рамках реалізації проєкту, будемо проводити безкоштовні індивідуальні юридичні консультації. Якщо ви зацікавлені, то зв’яжіться з нами за телефоном: 505 241 439 або електронною адресою: lexhumana@interia.pl .

Також хочемо нагадати, що ми продовжуємо збір допомоги для дітей з українськи дитячих будинків, які розміщені в Ровах та Устці.

Гуманітарна допомога збирається в:

  • Початковій школі ім. Стефана Ровецького Гроту у Вжесті (координатор Магдалена Кринська – звертатися у робочий час школи);
  • Дитячий садочок Гміни Байка в Семяніце (звертатися у робочий час закладу);
  • Офіс Фонду Lex Humana, Слупськ, Алея 3-го Мая, 44/40-41 (просимо звертатися за попереднім записом за телефоном 505 241 439).

Заздалегідь дуже вдячні Вам за ваші великі серця!

  • Разом ми можемо все!

Cierpienie nie jest jedyną właściwością człowieka. Można je znosić, lecz nie za cenę utraty życia. Taką cenę musieli już zapłacić niektórzy Ukraińcy, również niewinne dzieci, dlatego winniśmy o nich pamiętać i jednocześnie dla nich żyć dalej…

Okrucieństwo wojny spoodowało migrację wielu osób na polskie tereny. Również do naszego regionu przybywa wiele osób z Ukrainy i stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wynikają z tego zrozumiałe trudności. Najważniejsza do przezwyciężenia dla przybywających to bariera językowa.

Jako Fundacja wychodzimy naprzeciw aktualnym problemom, proponując bezpłatne warsztaty języka polskiego dla zainteresowanych osób pochodzenia ukraińskiego, organizowane w terminach uzgadnianych z zebraną grupą. Ponadto w ramach realizowanego projektu udzielamy darmowych, indywidualnych porad prawnych. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się pod nr tel.: 505 241 439 lub na adres e-mailowy Fundacji: lexhumana@interia.pl .

Pragniemy także zaznaczyć, iż kontynuujemy zbiórkę dla dzieci z ukraińskich domów dziecka zakwaterowanych w Rowach oraz w Ustce.

Pomoc rzeczowa zbierana jest w:

– Szkole Podstawowej im Stefana Roweckiego Grota we Wrześciu (koordynator Magdalena Kryńska – w godzinach pracy szkoły);

– Przedszkolu Gminnym Bajka w Siemianicach (w godzinach pracy placówki);

– Biurze Fundacji Lex Humana, Słupsk Al. 3-go Maja 44/40-41 (prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania – 505 241 439)

Z góry dziękujemy za Wasze wielkie serca!

Razem możemy wszystko!!!

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin