Kolejne spotkania z literaturą

Literatura jest czymś co pozwala uruchomić ludzkie odczuwanie, zaangażować posiadaną wrażliwość a także uczestniczyć aktywnie w procesie intelektualnego rozpoznania. Z takim wymiarem rozumienia świata mogli zmierzyć się uczestnicy cyklu ‘Spotkania z literaturą’ już po raz kolejny, tym razem czytając trudne liryki Mirona Białoszewskiego, określanego mianem ‘miejskiego rymoanalityka’. Szkoła intelektualnego skupienia, którą zafundowały nam poezje Mirona, kazała równolegle skoncentrować się  na teoretycznoliterackich aspektach istnienia tekstu poetyckiego. Dyskusja w tym kierunku zaowocowała pogłębioną refleksją nad zaproponowanymi do interpretacji utworami.

Jak zawsze na spotkaniu panowała mila atmosfera a wszyscy uczestnicy aktywnie wypowiadali swoje sądy na temat sztuki pisania poezji, rozpoznając tym samym jej rolę w twórczości Białoszewskiego. Pisanie jako istnienie biograficzne okazało się użyteczną formułą określającą wszystkie zjawiska i noty niby-autobiograficzne w omawianych lirykach.

Zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin