Rekrutacja – Samorządowa Szkoła Prawa Europejskiego

Rozpoczynamy rekrutację do Samorządowej Szkoły Prawa Europejskiego 🇪🇺

Przewidujemy organizację cyklu szkoleń dla mieszkańców miasta Słupska i powiatu słupskiego w celu powiększania ich potencjału i kształtowania umiejętności w różnych dziedzinach.

Do udziału w Szkole Prawa Europejskiego 🇪🇺 zapraszamy przede wszystkim:

✅ wójtów, burmistrzów

✅ sołtysów

✅ radnych

✅ przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, senioralnych i młodzieżowych rad gminnych

✅ pracowników ośrodków kultury

✅ pracowników urzędów jst i ich jednostek podległych

✅ nauczycieli

✅ animatorów świetlic wiejskich itd.

Każdy cykl stanowić będzie 50 godzin szkoleniowych:

☑️ Zajęcia z prawa – 15 h

☑️ Retoryka z erystyką – 5h

☑️ Logika i statystyka w działaniu praktycznym – 5h

☑️ Kształtowanie wizerunku – 5h

☑️ Pisma urzędowe, protokół dyplomatyczny – 5h

☑️ Zajęcia uwrażliwiające na drugiego człowieka – ustawa o dostępności

urzędów dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami; zajęcia praktyczne z

osobą niewidomą – 5h

☑️ Pozyskiwanie środków zewnętrznych – 5 h

☑️ Tradycja i kultura w procesie kształtowania się świadomości obywatelskiej –

dziedzictwo narodowe 5 h

Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym lub/i trybie zdalnym.

Rekrutacja prowadzona będzie w ruchu ciągłym. O zakwalifikowaniu się do Szkoły Prawa Europejskiego 🇪🇺 decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail: lexhumana@interia.pl lub pod numerem telefonu 505 241 439

Szkolenia realizowane będą w małych grupach 5-osobowych.

Dla Uczestników zapewniona będzie przerwa kawowa, a także upominek .

Udział w Szkole Prawa Europejskiego jest bezpłatny.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin