Ostatnie spotkanie w tym roku z (nie)widzialną poezją

Uczniowie z klasy 1a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach  mieli wyjątkową możliwość przećwiczenia swojej percepcji poznawczej na warsztatach zorganizowanych przez naszą Fundację. Tym samym zamknęliśmy już cykl spotkań ‘(Nie)widzialna poezja’ na ten rok.

Przyjęta formuła zajęć, łącząca treści praktyczne i teoretyczne, również wśród najmłodszych,  sprawdza się doskonale. Pani Teresa Ławecka zademonstrowała uczniom interesujące gadżety pomocne osobom niewidomym i słabowidzącym w codziennym funkcjonowaniu (Colorino, Czytak, lupy i powiększalniki). Wspólnie z uczniami omówiła także podstawy pisma Braille’a, a także pokazała niekonwencjonalne techniki radzenia sobie z przewlekaniem nitki przez ucho igielne. To wszystko dopełniła rozmowa o wierszach Pani Teresy sprowokowana przez dr Annę Łozowską-Patynowską. Uzmysłowiło to uczniom jedno, że poezja to coś więcej niż struktura i kreacja. Otwiera nam ona drzwi do drugiego człowieka, fragmentów jego biografii, jego uczuć i doznań a także najskrytszych pragnień. Dzięki jej czytaniu podnieść się można na wyższy poziom wrażliwości.

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i liczymy na dalszą harmonijną współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi i nauczycielami, pragnącymi uzmysłowić swoim uczniom istotę reintegracji społecznej i doniosłą rolę literatury w życiu człowieka.


Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin