Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – PAMIĘTAMY!

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodziliśmy ten dzień wyjątkowo wśród osób, które dość licznie zgromadziły się w Klubie Seniora+ w Domaradzu. Zaszczycili nas swoją obecnością zarówno: Pan Stanisław Frankiewicz ze Stowarzyszenia Civitas Christiana w Słupsku, Pan Andrzej Kordylas – Wójt Gminy Damnica, Pani Maria Matuszewska – Dyrektor Słupskiej Delegatury   Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Edward Müller – legenda słupskiej „Solidarności”.

Pamięć ofiar, m.in. więzienia mokotowskiego, uczczona została poprzez prezentację problematyki literackiej przez Panią dr Annę Łozowską-Patynowską. Wykładowczyni na kanwie chronologicznej przedstawiła przekrój najważniejszych ilustracji Żołnierzy Niezłomnych, ówczesnych „Wilków”, jak nazywał ich Zbigniew Herbert. Nie tylko jednak perspektywa historyczna zdominowała podjęty dyskurs historyczny. Okazała się ona twórczą tkanką reminiscencji, zaraz obok poezji powstającej na przestrzeni lat. Literatura jest ważną przestrzenią aksjologiczną, toteż właśnie przez jej pryzmat przemycano treści niesławy ówczesnych  Żołnierzy Niezłomnych. Lirycy budowali także pozytywny obraz bohaterów, lecz ich refleksje zostały niekiedy zapomniane bądź zmarginalizowane. Dzisiejsze spotkanie pomogło nie tylko w ocaleniu wspomnień i prawdy historycznej, ale stało się okazją do obalenia stereotypów i wyznaczyło nowoczesny szlak myślenia o Żołnierzach Niezłomnych, którzy nie byli oprawcami, lecz rzeczywistymi ofiarami ówczesnego systemu represji.  

Wszyscy Uczestnicy otrzymali upominki od Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II ze Słupska

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pań: Mileny Piechowicz i Katarzyny Sobolewskiej, które aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu naszej małej, lokalnej uroczystości.  

Zadanie zostało sfinansowane przez NIW-CRSO ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.


Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin