Rekrutacja do Szkoły Liderów Aktywnego Samorządowca!

Fundacja Lex Humana rozpoczyna rekrutację do Szkoły Liderów Aktywnego Samorządowca.

Przewidujemy organizację cyklu szkoleń dla mieszkańców powiatu słupskiego, lęborskiego, kartuskiego i dla Miasta Słupska, którzy potrzebują inspiracji do działania na szczeblu samorządowym, nowych koincydencji i pomysłów dających szansę na zmiany dotychczasowych nawyków w społeczności lokalnej.

          Do udziału w Szkole Liderów zapraszamy przede wszystkim:

– wójtów, burmistrzów;

– sołtysów;

– radnych;

– przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, senioralnych i młodzieżowych rad gminnych;

– pracowników ośrodków kultury;

– pracowników urzędów jst i ich jednostek podległych;

– animatorów świetlic wiejskich itd.

            Każdy cykl stanowić będzie 20 godzin szkoleniowych:

– Język urzędowy wraz z protokołem dyplomatycznym

– Psychologiczne podstawy komunikacji językowej oraz retoryka z elementami erystyki

– Kreowanie wizerunku w komunikacji niewerbalnej z elementami pracy w zespole

– Podstawy prawa niezbędne w pracy administracyjnej i samorządowej

            Rekrutacja prowadzona będzie w ruchu ciągłym. O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail; lexhumana@interia.pl lub pod numerem telefonu; 505 241 439.

            Szkolenia realizowane będą w małych grupach 5-osobowych. Dla Uczestników Szkoły Liderów zapewniona będzie przerwa kawowa i obiadowa, a każda osoba zostanie ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas zajęć oraz otrzyma upominek. Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny.

            Zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO.

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin