„Spotkania z literaturą” – wręczenie zaświadczeń

Uroczyste wręczenie dyplomów zaświadczających czynne uczestnictwo w zajęciach „Spotkania z literaturą” realizowanych w ramach środków pozyskanych z PROO stało się okazją do wspólnej refleksji nad poezją, pamięcią i tradycją literacką.

Uczestniczący w całym cyklu zainteresowani literaturą mieli możliwość przysłuchiwania się wykładom na temat podłoża historycznoliterackiego i uwarunkowań mentalnych poszczególnych epok literackich.

Słuchacze poznali także sylwetki znaczących twórców lirycznych, ich wybrane utwory poetyckie oraz nurty i tendencje poetyckie, w duchu których poeci tworzyli swoje wiersze.

W całym cyklu uczestnicy projektu poznali i przypomnieli sobie dzieła poetów barokowych Mikołaj Sępa Szarzyńskiego, księdza Józefa Baki, romantycznego poety Cypriana Kamila Norwida, a także twórców międzywojennych: Jana Lechonia i Juliana Tuwima oraz poety powojennego Tadeusza Różewicza.

Kreatywne zajęcia warsztatowe inspirujące do podjęcia dalszych refleksji, analizy i interpretacji tekstów wypełniły ważne miejsce rozwoju kultury regionu. Cieszyła zawsze ożywiona dyskusją rozmówców.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo. Niebawem przeprowadzimy rekrutację do kolejnego cyklu spotkań!

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin