(Nie)widzialna poezja

Świat dziecięcy to przestrzeń szczególna, wrażliwa, szczera i empatyczna. W takiej sferze wyobraźni i emocji kształtują się pokłady przyszłej wrażliwości. To my, dorośli mamy za zadanie tak zmieniać tę rzeczywistość, by młodym pokoleniom to ułatwić!

W roku 2021 Fundacja Lex Humana zorganizowałą szereg spotkań z dziećmi i młodzierzą w regionie słupskim w ramach cyklu „(Nie)widzialna poezja”.

O swoich przeżyciach i praktycznych formach radzenia sobie w różnych, niekiedy prozaicznych czynnościach opowiadała Pani Teresa Ławecka, z kolei jej twórczość poetycką z bogatym repertuarem metaforycznym przybliżyła dr Anna Łozowska-Patynowska.

Bogactwo doświadczeń, z jakimi mieli do czynienia młodzi ludzie, łącznie z możliwością podejmowania prób nawleczenia igły z zamkniętymi oczami, dotykania książek brajlowskich z punktowymi ilustracjami oraz testowania lup i urządzenia do odczytywania kolorów, stanowi przestrzeń wyjątkową. 

Z kolei ćwiczenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych na tekstach wspomnianej Autorki umożliwiło uczniom konfrontację z biografią i stało się istotnym odniesieniem do rzeczywistości.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach projektowym już w 2022 roku!

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin