Creative writing – podsumowanie

Dobiegły już końca warsztaty organizowane przez Naszą Fundację z kreatywnego pisania.

Z zajęć skorzystały 22 osoby !

W ramach działania przewidziane były zajęcia z zakresu czerpania inspiracji i ich wykorzystywania w pisanych tekstach prozatorskich, lirycznych i dramatycznych, to wszystko dzięki wprowadzanej interpretacji kontekstualnej omawianych na zajęciach utworów. Spotkania te zatem kształciły umiejętności samodzielnego poszukiwania wzorców i tematów godnych uwagi na podstawie materiałów archiwalnych bądź literackich. Oprócz praktycznych prac warsztatowych przewidziana była także część teoretyczna, z której zainteresowany mógł dowiedzieć się o szeregu tropów artystycznych, stylistyce, aktualnie panującej estetyce i tendencjach literackich. W tym zakresie uczestnicy zapoznawali się z mechanizmami krytyki literackiej i teorii literatury oraz z elementami poetyki.

🇵🇱Projekt finansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 #PROO

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin