Debata w Galerii ArtCafe

Bardzo się cieszymy, iż mieszkańcy Gminy Kępice tak licznie uczestniczyli we wczorajszym wydarzeniu organizowanym przez naszą Fundację.

Pani Prof. Krystyna Krawiec – Złotkowska poprowadziła prelekcję na temat teorii irenistycznej Erazma z Rotterdamu i portretu Militis Christiani oraz ewolucji tego motywu w kulturze polskiej oraz poprowadziła część warsztatową. Z kolei dr Anna Łozowska-Patynowska zainicjowała dyskusję w kierunku diagnozy ówczesnych i współczesnych wartości a także aktualności niektórych z nich.

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy za dobre słowa i chęć dalszej współpracy zadeklarowaną przez Panią burmistrz, Magdalenę Majewską

🇵🇱 Zadanie finansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 #PROO1a

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Galeria ArtCafe

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin