Spotkania z literaturą 2023

Pierwsze spotkanie literackie w Gminie Dębnica Kaszubska było okazją do przyjrzenia się postaci Juliana Tuwima i jego twórczości.

Po wykładzie dr Anny Łozowskiej-Patynowskiej nastąpiły wspólne działania analityczno-interpretacyjne. Żywa i dynamiczna dyskusja na temat różnych wierszy artysty stała się introdukcją do samodzielnej pracy uczestniczek warsztatów – tworzenia wiersza na wzorcu Tuwima.

Cieszymy się z aktywnego udziału w zajęciach i składamy gratulacje kreatorkom poezji.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 #PROO 1a

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin