Gala Fundacji Lex Humana

Odbywająca się pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Damnica Uroczysta Gala wręczenia nagród w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Polska Moja Ojczyzna” oraz statuetek wraz z nagrodami dla wyróżnionych twórców w Konkursie na najlepszą książkę historyczną ostatnich trzech lat przeprowadzonym w ramach projektu ‘Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj’ miała miejsce 18 listopada 2021 r. w przepięknym, XIX-wiecznym Pałacu w Damnicy.

Wydarzenie miało charakter społeczny, jako że wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno Adam Jaśkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Słupsk, Arkadiusz Walach, Wójt Gminy Smołdzino a także gość honorowy Edward Müller, legenda słupskiej „Solidarności” oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego, osoby współpracujące z Fundacją, jak i podmioty zaangażowane w działalność na rzecz lokalnej społeczności takie jak: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Spotkanie było również okazją manifestacji swojego przywiązania do Ojczyzny i tradycyjnych wartości, także do literatury i historii polskiej, która stanowiła fundament spotkania.

Obok akcentów społecznych pojawiła się idea przewodnia, czyli polska historia rozumiana jako ‘forma ludzkiego stawania się’.

Galę otworzył Prezes Fundacji, Pan Kamil Patynowski, który czuwał nad odpowiednim przebiegiem całego wydarzenia, a głos zabrali:

Marcin Kowalczyk- członek Zarządu Powiatu Słupskiego,

Andrzej Kordylas- Wójt Gminy Damnica,

Bożena Szycko – Dyrektor SOSW, 

Anna Gańska-Lipińska- Pomorski Wicekurator Oświaty oraz 

Anna Łozowka-Patynowska – Dyrektor biura Fundacji Lex Humana.

Zaproszeni goście mieli okazję wsłuchać się w muzykę patriotyczną, obejrzeć historyczną prezentację multimedialną, w której pojawiły się najważniejsze wątki i tematy, poruszone przez twórców nagrodzonych książek historycznych, a to wszystko na szerokim tle kulturowym ukazane wobec procesu przemian świadomości narodowej oraz walki o utrzymanie polskiej tożsamości od XIX do połowy XX wieku!

Jury w składzie: 

  • dr hab. Prof. nadzw. Agnieszka Teterycz-Puzio, 
  • dr hab. Prof. nadzw. Wojciech Skóra oraz
  • dr Anna Łozowska-Patynowska 

przyznało:

  • I Nagrodę w konkursie ‘Ocalić znaczenia wczoraj uratować dzisiaj’ Panu Michałowi Prykaszczykowi za książkę Generał Tomasz Łubieński (1784-1870), żołnierz i przedsiębiorca, wydaną w Gdańsku w 2020r. Autor przedstawił losy Tomasza Łubieńskiego, który brał udział w wojnach napoleońskich, powstaniu listopadowym a przy tym był przedsiębiorcą i inicjatorem budowy kolei żelaznej w Polsce. Jurorzy przyznali również dwie równorzędne nagrody. II Nagrodę otrzymały zatem dwie książki:
  • Niewymazane z pamięci autorstwa Pani Alicji Balcerzak (Darłowo 2021), mająca charakter wspomnieniowo-publicystyczny, będąca prezentacją dwóch postaci – Niemki, która mieszkała w Darłowie i ominęła ją trauma wojenna, i Konrada Wojtasa, żołnierza AK, więźnia trzech obozów koncentracyjnych, oraz 
  • Karaczun. Obsesja przeszłości Pana Marcina Burzyńskiego (Inowrocław 2020), która stanowi rodzaj poszukiwania korzeni rodzinnych. Odnalazł je Autor w ukraińskiej wiosce, Karaczun. Jednocześnie przywołał wydarzenia, z którymi stykali się jego przodkowie – bitwa pod Kostiuchnówką, rzeź wołyńska, przyjazd do Polski. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w obu konkursach. Mamy nadzieję, że będą Państwo nadal rozwijać swoje talenty!

Uroczystość zwieńczyły wspólne rozmowy podczas poczęstunku. Podjęcie dialogu na temat międzypokoleniowej formy utrzymywania postaw patriotycznych, krzewienia pozytywnych wartości wśród młodszego pokolenia stały się tematem naczelnym prowadzonych rozmów

Chcieliśmy również poinformować, że po raz kolejny jako Fundacja włączyliśmy się w zbiórkę na rzecz chorej dziewczynki, uczennicy Szkoły Podstawowej we Wrześciu. Trzymamy mocno kciuki i dziękujemy za udzielone wsparcie.

Wydarzenie sfinansowane było ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.


Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin