Rekrutacja – Szkoła Liderów Aktywnego Samorządowca

Rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Liderów Aktywnego Samorządowca w 2023 roku.

Przewidujemy organizację cyklu szkoleń dla mieszkańców powiatu słupskiego, powiatu lęborskiego, kartuskiego, bytowskiego i Miasta Słupska, którzy potrzebują inspiracji do działania na szczeblu samorządowym, nowych koincydencji i pomysłów dających szansę na zmiany dotychczasowych nawyków w społeczności lokalnej.

Do udziału w Szkole Liderów zapraszamy przede wszystkim:

✅wójtów, burmistrzów

✅ sołtysów

✅ radnych

✅ przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, senioralnych i młodzieżowych rad gminnych

✅ pracowników ośrodków kultury

✅ pracowników urzędów jst i ich jednostek podległych

✅ animatorów świetlic wiejskich itd.

Każdy cykl stanowić będzie 20 godzin szkoleniowych:

☑️Język urzędowy wraz z protokołem dyplomatycznym

☑️Psychologiczne podstawy komunikacji językowej oraz retoryka z elementami erystyki

☑️Kreowanie wizerunku w komunikacji niewerbalnej z elementami pracy w zespole

☑️Podstawy prawa niezbędne w pracy administracyjnej i samorządowej

Rekrutacja prowadzona będzie w ruchu ciągłym. O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail: lexhumana@interia.pl lub pod numerem telefonu: 505 241 439

Szkolenia realizowane będą w małych grupach 5-osobowych.

Dla Uczestników Szkoły Liderów zapewniona będzie przerwa kawowa i obiadowa, a każda osoba otrzyma upominek.

Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny❗

#narodowyinstytutwolnosci

#KomitetPozytku

#NIW-CRSO

#NOWEFIO

Udostępnij ten tekst znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin